Kontakt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Tel. 89 524 53 50 Fax 89 541 30 93
email :
kancelaria@szpital.uwm.edu.pl