Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej

W dniu 30 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny Szpital” dofinansowanego z Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska.

Czytaj więcej »